מדיניות העדפה מתקנת

חרדים בהשכלה

הממשלה קבעה יעד להרחיב את מעורבות בני החברה החרדית בשוק העבודה הכללי ולאפשר ליותר בוגרי ישיבות לרכוש מקצוע ולמצוא עבודה.

הקצאה

ממשלת ישראל החליטה להקצות לרשויות הערביות בישראל מאות מיליוני שקלים במסגרת תכנית כלכלית חדשה. התקציבים יופנו לתכנון מוניציפאלי של אזורי

הצעת חוק

בהצעת חוק שהוגשה בכנסת, ביקשו שהמדינה תקציב במשך חמש שנים, יותר שעות הוראה לבתי הספר הערביים, בהשוואה לשאר בתי הספר.