מאפייני ישראל כמדינה יהודית

ועדה ציבורית

באחרונה הוקמה ועדה ציבורית שתבחן דרכים ותגבש המלצות להעמקת הלימוד על מורשת יהדות ספרד והמזרח בבתי הספר, כדי לתת לנושא

ערוץ תקשורת

ערוץ תקשורת גרמני פרסם תחקיר שעל-פיו רשויות השלטון בגרמניה אינן עושות די כדי להביא למשפט שמונה פושעי מלחמה שהשתתפו ברצח