easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

הגדרה

  • בחירות הם מאפיין בסיסי בכל סוגי הדמוקרטיות, שמאפשר חילופי שלטון.
  • לבחירות דמוקרטיות חמישה תנאים הכרחיים (בריבוע הבא)

תנאים לקיום בחירות דמוקרטיות

  • כלליות: כל אזרחי המדינה זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות הנבחרים במדינה, במגבלות הכתובות בחוק (גיל מינימלי או הגבלות על עבריינים).
  • חשאיות: (א) איש מלבד הבוחר לא יודע במי בחר. (ב) מובטח שהבוחר לא יושפע מלחצים של גורמים שונים.
  • מחזוריות: הבחירות חוזרות במרווחי זמן ידועים וסדירים, הקבועים בחוק.
  • שוויוניות: לכל אזרח יש קול אחד, ולכל קול משקל שווה.
  • התמודדות חופשית והוגנת: הבחירות מאפשרות תחרות הוגנת, המבוססת על חירויות וזכויות פוליטיות (במיוחד חופש הביטויוחופש ההתאגדות).
שאלות בנושא
באחת המדינות במזרח התיכון

באחת המדינות במזרח התיכון

באחת ממדינות המזרח התיכון קובעת החוקה כי יש לקיים בחירות לנשיאות מדי 5 שנים. למרות זאת, הנשיא המכהן נבחר לאחרונה
הצג שני מאפיינים של החברה הדתית-לאומית בישראל. הסבר כיצד בחירות יחסיות בישראל מממשות מאפיינים אלה.
הצג מהי ועדת חקירה פרלמנטרית. הסבר כיצד שיטת הבחירות היחסית באה לידי ביטוי בוועדה זו.
ארגוני הנכים

ארגוני הנכים

בדיון שנערך באחת מוועדות הכנסת, השתתפו נציגים של ארגוני הנכים בישראל. הם טענו שבבחירות האחרונות לכנסת אפשר היה להגיע למחצית
הצג יתרון אחד וחיסרון אחד לשיטת הבחירות הארצית-יחסית-רשימתית.
שיטת הבחירות היחסית יכולה לסייע להפחתת מתחים שמקורם בשסעים בחברה. הסבר היגד זה.
לקראת מערכת הבחירות

לקראת מערכת הבחירות

לקראת תחילת מערכת הבחירות במדינה מסוימת, אסר השלטון לקיים אסיפות בחירות וסגר עיתונים וערוצי שידור פרטיים. הצג את התנאי ההכרחי
בעלי מוגבלויות בבחירות

בעלי מוגבלויות בבחירות

במדינת ישראל כל האזרחים זכאים להשתתף בבחירות לכנסת. כדי לממש את זכותם של בעלי מוגבלויות גופניות להשתתף בבחירות, החוק מאפשר

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן