easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

תיקיית המצגות בדרייב

התיקייה כוללת את כל המצגות עם סרטונים. המצגות כבדות ולכן יש להוריד אותן. המצגות מותאמות לחורף תש"פ ולמבקשים להגיש לקיץ תש"פ יש לערוך השוואה מול מסמך ההלימה.

תיקיית מצגות ללא סרטונים

התיקייה כוללת את כל המצגות ללא סרטונים המצגות מותאמות לחוף תש"פ ולמבקשים להגיש לקיץ תש"פ יש לערוך השוואה מול מסמך ההלימה

מסמך ההלימה

הרשמי של משרד החינוך, הפיקוח על ההיסטוריה בחמ"ד

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן