easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

הגדרה

  • גישה בתחום הכלכלי והחברתי שמדגישה את השוויון החברתי-כלכלי על פני החירות הכלכלית.
  • היא מקדמת שוויון כלכלי וצמצום פערים בשם הסולידריות [אחדות].
  • במקרה הצורך הפרט יכול להישען על סיוע חברתי-כלכלי מהמדינה תוך הדגשת האחריות של המדינה כלפי החלש.
  • המדינה מעורבת בתחום החברתי-כלכלי במידה רבה ומחויבת ליצור רשת ביטחון סוציאלי רחבה ולהבטיח קיום בסיסי בכבוד לכל אדם.
  • מיסוי גבוה על העשירונים העליונים.
שאלות בנושא
חרדים בהשכלה

חרדים בהשכלה

הממשלה קבעה יעד להרחיב את מעורבות בני החברה החרדית בשוק העבודה הכללי ולאפשר ליותר בוגרי ישיבות לרכוש מקצוע ולמצוא עבודה.
האולימפיאדה

האולימפיאדה

האולימפיאדה נחשבת לאירוע בין-לאומי אך בואו לא נשלה את עצמנו, מדובר בעיקר באירוע לאומי. השוודים מקווים לניצחון השוודים, הארמנים לניצחון
חוק יסוד

חוק יסוד

כמה חברי כנסת העלו הצעה, לקבוע מתן זכויות חברתיות בחוק יסוד. כיום קיימים רק שני חוקי יסוד העוסקים בזכויות, ושניהם
הגישה הסוציאל-דמוקרטית והגישה הליברלית הן שתי גישות מרכזיות הקיימות במדינות דמוקרטיות. הצג הבדל אחד בין גישות אלה, והסבר מה משותף לשתיהן.
ממשלת ישראל גיבשה תכנית

ממשלת ישראל גיבשה תכנית

לאחרונה גיבשה ממשלת ישראל תכנית כלכלית חדשה, בניסיון להתמודד עם המשבר הכלכלי בארץ. במסגרת תכנית זו הוחלט, בין היתר, לקצץ
בעת האחרונה

בעת האחרונה

בעת האחרונה, הורתה ועדת הכספים של הכנסת לממשלה לפתוח חיסכון אישי לכל ילד בישראל. על פי ההחלטה, בכל חודש תעביר
משרד החינוך החליט

משרד החינוך החליט

משרד החינוך החליט על הפעלת תכנית חדשה, ולפיה יושקעו מיליוני שקלים בבתי ספר בפריפריה. ההשקעה הכספית מיועדת להקמת מעבדות מחשבים
חינוך

חינוך

באחת ממדינות אירופה היה נהוג חינוך חינם לאזרחים. המדינה מימנה את כל הוצאות מערכת החינוך, מגן הילדים ועד לסיום הלימודים

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן