easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

הגדרה

  • זכותו של כל אדם לחיות, להחליט, לעשות, לפעול, להימנע מפעולה, לבחור או לעצב את אישיותו, על פי רצונו החופשי.
  • אין לשלול את חירותו של אדם על ידי מעצר או על ידי הגבלת חופש המחשבה והפעולה שלו.
  • מהזכות לחירות נגזרות שורה של חירויות כמו חופש הביטוי, חופש המצפון, חופש התנועה וכו'.
  • חוקים רבים בכל חברה מגבילים, בהכרח, את הזכות לחירות ונגזרותיה, וגבולות הפגיעה הסבירה שנויים במחלוקת ציבורית בכל חברה דמוקרטית.
שאלות בנושא
משפחת אומנה

משפחת אומנה

דיון בכנסת עסק לאחרונה באפשרות שהמדינה תעניק לזוגות חד-מיניים אפשרות לאמץ ילדים, וכן שיוכלו לקבל ילדים בחסות "משפחה אומנה". במהלך
הצג מהו המגזר השני. הסבר כיצד חופש ההתארגנות בא לידי ביטוי בפעילות המגזר השני.
מצביעים בבחירות

מצביעים בבחירות

במדינה דמוקרטית מסוימת, שיעור המצביעים במערכת הבחירות האחרונה היה נמוך במיוחד, בהשוואה לשיעור המצביעים הממוצע בבחירות קודמות. בעקבות זאת נערך
הצג מהי הזכות לחירות, ומה הם התנאים המגבילים זכות זו.
מכירת חטיפים

מכירת חטיפים

חברי כנסת הגישו הצעת חוק, לפיה תיאסר מכירת חטיפים בבתי ספר ותוגבל מכירה של מוצרי מזון שעלולים לגרום להשמנה ולמחלות

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן