easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

הכרעת הרוב: הגדרה

  • הכרעת הרוב הוא עקרון יסוד בדמוקרטיה.
  • כאשר רוב האזרחים רוצים בכך מתחייב מעקרון הכרעת הרוב לעצב את המדינה כמדינת לאום.
  • יישום לישראל: רוב הציבור בישראל תומך בהגדרתה כמדינה יהודית ודמוקרטית ולכן על פי העקרון של הכרעת הרוב עליה להיות כזו.

עריצות הרוב

היא שימוש לרעה בעקרון הכרעת הרוב.

(הרוב מנצל את כוחו לרעה אם הוא מקבל החלטות שפוגעות באופן לא סביר או בלתי מוצדק בזכויות יסוד ובפרט בזכויות המיעוט).

שאלות בנושא
הצג מהי ועדת חקירה פרלמנטרית. הסבר כיצד עקרון הכרעת הרוב בא לידי ביטוי בפעילות הוועדה.
ישיבת ממשלה

ישיבת ממשלה

בישיבת הממשלה נערך דיון בעניין תכנית לפיתוח כבישים, מהנגב והגליל אל מרכז הארץ. כמה מהשרים. שהשתתפו בדיון. התנגדו לתכנית בטענה
חברות באיחוד האירופאי

חברות באיחוד האירופאי

בבריטניה התנהל מספר חודשים, דיון בנושא חברותה של הממלכה הבריטית באיחוד האירופי. בעקבות כך, החליטה הממשלה לקיים משאל עם ולאפשר

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן