easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

הגדרה


חובת האדם כאדם: חובתו של אדם להכיר בזכויות של הזולת (להימנע מפגיעה בזכויות של אדם אחר).

חובות האזרח וערכים אזרחיים: 

  • חובתו של אזרח לציית לחוק ולחובות הקבועות בו (תשלום מסים, שירות בצבא וכו').

  • ישנו ערך אזרחי להשתתפות בעיצוב החיים הציבוריים (הצבעה בבחירות, ביקורת על השלטון, השתתפות אזרחית וכו').

  • ישנו גם ערך אזרחי בתרומה לקהילה ולמדינה.

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן