easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

הגדרה

  • משאל עם הוא שאלה מוגדרת המופנית אל כלל ציבור האזרחים.
  • זהו הליך של דמוקרטיה ישירה (על מנת לשקף באופן ישיר את עמדות הציבור).
  • בחלק מהמדינות תוצאות המשאל מחייבות באופן חד משמעי, ובאחרות הוא מוגדר ככלי מייעץ בלבד בידי המחוקקים.

נימוקים בעד משאל עם

  • משאל עם מעניק למדיניות הממשלה תוקף חזק יותר, אם הציבור החליט בהתאם לעמדת הממשלה.
  • ההכרעה היא על נושא אחד ברור בתשובה של בעד ונגד, ולא כמו הבחירות שזה על מצע שלם של מפלגה.

נימוקים נגד משאל עם

  • משאל עם מערער את מדיניות הממשלה ומחליש את תוקף המדיניות, אם הציבור החליט בניגוד לעמדת הממשלה.
  • הכרעה חד משמעית עלולה ליצור שסעים בחברה, (ביחוד כשהרוב קטן).
שאלות בנושא
חברות באיחוד האירופאי

חברות באיחוד האירופאי

בבריטניה התנהל מספר חודשים, דיון בנושא חברותה של הממלכה הבריטית באיחוד האירופי. בעקבות כך, החליטה הממשלה לקיים משאל עם ולאפשר
הצג יתרון אחד וחיסרון אחד לקיומו של משאל עם.
הצג שני יתרונות לקיום משאל עם

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן