easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

עבריינות פלילית רגילה

עבירה על החוק (שיכולה להתבצע ע"י כל אדם מתוך הפקת רווח אישי בלבד. לדוגמה: עבירות רכוש, עבירות מין, עבירות תנועה, רצח ועוד).

עבריינות פוליטית-אידאולוגית

  • פעולה בלתי חוקית (פגיעה פיזית/ הסתה לאלימות/ פעולה לא חוקית שאינה אלימה) כנגד נציגי השלטון, מוסדות, ארגונים או כל אדם בשל עמדתו הפוליטית.
  • נובעת מתוך עמדה פוליטית/אידיאולוגית ו/או מתוך רצון לקדמה.
  • עבריינות זו מהווה איום על עצם קיומו של המשטר הדמוקרטי.

סירוב מטעמי מצפון ואידאולוגית

  • הפרת חוק במצב של קונפליקט פנימי בין המוסר/ המצפון/ אידיאולוגיה פוליטית או אמונה דתית לבין החוק.
  • העדפת צו המצפון/ עמדה אידיאולוגית על פני חובת הציות לחוק תוך מוכנות לשלם מחיר/ לשאת בעונש.
  • סירוב מאיים על השלטון הדמוקרטי, וגבולות הלגיטימיות שלו שנויות בוויכוח ציבורי.

עבריינות שלטונית

הפרת חוק/ עבירה על החוק על ידי אדם המשמש בתפקיד במערכת השלטונית תוך ניצול סמכות שלא כדין/ ניצול סמכות לרעה/ שימוש במשאבים של הציבור/ הפרת חובת האמון המוטלת על משרתי ציבור (יכולה לנבוע מאינטרס אישי, אינטרס קבוצתי-מגזרי או תפיסה אידיאולוגית)

שאלות בנושא
כתב אישום

כתב אישום

כתב אישום הוגש לבית המשפט כנגד חבר כנסת מכהן. בכתב האישום נטען כי חבר הכנסת קיבל לידיו שוחד כדי לעקוף
מטהר מים

מטהר מים

בקהילה דתית, באחת הערים בארץ, כתב אדם אלמוני על לוח המודעות, אודות מכשיר מטהר מים. בפרסום הוא כתב שישנו חשש
הצג מהי עבריינות אידאולוגית.
הצג הבדל אחד בין עבריינות שלטונית לעבריינות פלילית רגילה.
הצג מהי עבריינות שלטונית.

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן