easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

תרבות פוליטית

תרבות פוליטית מאפיינת ערכים, אמונות וצורות התנהגות, המבטאים הזדהות עם עקרונות הדמוקרטיה. ביניהם ניתן למנות רמה גבוהה של השתתפות בבחירות והשתתפות אזרחית, קבלת הכרעת הרוב, הכרה בשלטון החוק, והפנמת ערכים כמו: פלורליזם, סובלנות, הסכמיות. תרבות פוליטית – דמוקרטית והחינוך אליה מחזקים את היציבות של המדינה הדמוקרטית.

יש לציין כי היא אינה קיימת במידה שווה בכל הדמוקרטיות.

פלורליזם

  • הכרה בערך של ריבוי/ מגוון דעות של אנשים או קבוצות.
  • עידוד ותמיכה בקיום ובביטוי של מגוון הדעות והעמדות של האנשים או הקבוצות בחברה.

סובלנות

  • קבלת השונה / מתן יחס מכבד לשונים ממני, לדעותיהם ולאורח חייהם.
  • הימנעות מתגובות אלימות מילולית או פיזית בעת מחלוקת.
  • הימנעות מהפעלת סמכות שלטונית כלפי עמדות ביקורתיות או מרגיזות.

 

הסכמיות

  • הסכמה רחבה בין קבוצות בחברה על "כללי משחק" בסיסיים או על אופייה הבסיסי של החברה והמדינה.
  • ההסכמיות מחזקת את היציבות ומאפשרת קיום בצוותא על אף חילוקי דעות בתחומים אחרים.
  • עם זאת ישנו מתח בין ערך הפלורליזם המעודד ריבוי דעות לערך ההסכמיות המחזק את האחידות/ הערכים המשותפים.
שאלות בנושא
צעדת הדגלים

צעדת הדגלים

עתירה שהוגשה לבג"ץ דרשה ש "צעדת הדגלים" שמתקיימת כל שנה ב"יום ירושלים" לא תעבור ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים. לטענת
מערכות משפט

מערכות משפט

במדינת ישראל קיימות שתי מערכות משפט מקבילות זו לזו: מערכת בית המשפט הציבורית הרגילה כפי שכולנו מכירים אותה – בית
הצג את שיטת הבחירות במדינת ישראל. הסבר כיצד שיטה זו מחזקת את עיקרון הפלורליזם.
הצג מאפיין של הזרם החרדי ומאפיין של הזרם הדתי לאומי בחברה היהודית הדתית . הסבר כיצד הם מממשים את עיקרון הפלורליזם
הצג את המושג "המגזר השלישי". הסבר כיצד מגזר זה מחזק את התרבות הפוליטית הדמוקרטית במדינה
הצג שתיים מדרכי ההתמודדות עם השסע הדתי. הסבר כיצד אחת מדרכים אלו מבטאת את עיקרון ההסכמיות
מעורבות בני החברה החרדית

מעורבות בני החברה החרדית

הממשלה קבעה יעד להרחיב את מעורבות בני החברה החרדית בשוק העבודה הכללי ולאפשר ליותר בוגרי ישיבות לרכוש מקצוע ולמצוא עבודה.
הצג את עקרון ההסכמיות. הסבר כיצד עקרון ההסכמיות בא לידי ביטוי באחת מן הדרכים להתמודדות עם השסע הדתי.
הצג שני גורמים לשסע הדתי בין החילונים לדתיים. הסבר כיצד עקרון הסובלנות יכול לנסות ולפתור שסע זה.
הצג שני מאפיינים של החברה החרדית בישראל. הסבר כיצד עקרון הפלורליזם יכול לסייע במימוש מאפיינים אלה.
הסבר כיצד הסכם הסטטוס-קוו מביא לידי ביטוי את עקרון הסובלנות.
האולימפיאדה

האולימפיאדה

האולימפיאדה נחשבת לאירוע בין-לאומי אך בואו לא נשלה את עצמנו, מדובר בעיקר באירוע לאומי. השוודים מקווים לניצחון השוודים, הארמנים לניצחון
הצג מהי החברה האזרחית. הסבר כיצד עקרון הפלורליזם בא לידי ביטוי בקיומה של חברה זו.
בולים

בולים

באחת המדינות פרסמה רשות הדואר חוברת הנחיות בנושא הנפקת בולים חדשים. בחוברת נאמר כי רצוי שהאיורים על גבי הבולים החדשים
מהפכת תקשורת

מהפכת תקשורת

בשנים האחרונות התרחשה בישראל מהפכת תקשורת. בעבר פעלו בה ערוץ טלוויזיה בודד ורשתות רדיו מעטות שהיו בידי הממשלה. לעומת זאת,
הצג כיצד עקרון ההסכמיות מוביל ליציבות שלטונית במדינה הדמוקרטית.
אגודה לחקר היסטורי

אגודה לחקר היסטורי

לכנס של אגודה העוסקת במחקר היסטורי, הוזמן חוקר שנוי במחלוקת. הזמנה זו עוררה כעס בקרב חברים רבים באגודה, והם קראו
ארגוני עובדים בישראל

ארגוני עובדים בישראל

בישראל פועלים כמה וכמה ארגוני עובדים שמטרתם לדאוג לזכויות העובדים. אחד המנהלים בארגון העובדים הגדול בישראל אמר בריאיון לעיתון שבגלל
בית ספר בבריטניה

בית ספר בבריטניה

בבריטניה הוקם בית ספר ייחודי, שתכנית הלימודים בו מדגישה את החינוך החברתי יותר מההישגים בלימודים. משרד החינוך הבריטי הוציא צו

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן