easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

פקודה בלתי חוקית

היא הוראה אשר ניתנת ע"י מפקד מוסמך או רשות מוסמכת.

 • ההוראה שניתנת סותרת את החוק או את הנחיות הצבא או חורגת מסמכות נותן הפקודה.
 • חובה לציית לפקודה זו במסגרת צבאית.
 • אי ציון לפקודה יגרום להעמדה לדין של הפקוד.
 • במסגרת אזרחית, אין חובה לציית לפקודה בלתי חוקית.

פקודה בלתי חוקית בעליל

 • היא הוראה אשר ניתנת ע"י מפקד מוסמך או רשות מוסמכת.
  • ההוראה סותרת את ערכי המוסר והמצפון האנושי הבסיסיים.
  • "דגל שחור" מתנוסס מעליה.
  • חובה שלא לציית לפקודה זו אפילו במסגרת צבאית.
  • ציות לפקודה תגרום להעמדה לדין של נותן הפקודה והמבצע.

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן