easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

הגדרה

  • עקרון יסוד בדמוקרטיה, לפיו:
  • כלל האזרחים הם הריבון (הם מקור הסמכות של השלטון).
  • האזרחים בוחרים שלטון נבחר של נציגים – לזמן קצוב המוגדר בחוק.
שאלות בנושא
הצג את תפקיד התקשורת כמתווכת בין השלטון לבין האזרחים. הסבר כיצד תפקיד זה תורם לחיזוק עקרון שלטון העם.
חוק ההשעיה

חוק ההשעיה

לאחרונה החלה הכנסת בחקיקת חוק השנוי במחלוקת, אשר מכונה "חוק ההשעיה". הצעת החוק קוראת לתקן את סעיף 7א' לחוק יסוד:
מינוי שופטים

מינוי שופטים

בארצות-הברית נשיא המדינה ממנה את השופטים בבית המשפט העליון. לאחרונה התעורר דיון ציבורי בשאלה, אם לשנות את שיטת המינוי. התומכים
מצביעים בבחירות

מצביעים בבחירות

במדינה דמוקרטית מסוימת, שיעור המצביעים במערכת הבחירות האחרונה היה נמוך במיוחד, בהשוואה לשיעור המצביעים הממוצע בבחירות קודמות. בעקבות זאת נערך
סודן

סודן

בסודן היה סכסוך ממושך בין תושבי צפון המדינה לתושבי דרום המדינה. כדי לסיים את הסכסוך, הוחלט לערוך הצבעה שבה יחליטו
הרצאה בתחום התקשורת

הרצאה בתחום התקשורת

בהרצאה שהעניק מומחה בתחום התקשורת ומדעי המדינה, הוא הסביר כי לולא היו קיימות כיום רשתות חברתיות, תהליכים שונים לא היו

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן