easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

הרצף הדתי

עמדה דתית-חרדית לאופייה הדתי שלי ישראל

 • על מדינת ישראל להיות מדינה הפועלת עפ"י ההלכה.
 • כל עוד המדינה אינה מדינת הלכה יש להזדהות ולשתף פעולה עמה באופן חלקי ועל כך קיים מגוון דעות בקרב הציבור החרדי בשאלת היקף שיתוף הפעולה הראוי עם המדינה במצב הנוכחי.

או במלים אחרות:

החברה החרדית הייתה מעוניינת לראות את מדינת ישראל כמדינה המבוססת על חוקי ההלכה והתורה ("מדינת הלכה"). אולם למרות שמדינת ישראל אינה מדינת הלכה, שיתוף הפעולה איתה וההזדהות איתה הם חלקיים ובחברה החרדית ישנן קבוצות שמאמינות בשילוב גדול יותר עם החברה הישראלית וישנן קבוצות שמאמינות שהשילוב צריך להיות מצומצם יותר או שלא להתקיים כלל.

עמדה דתית-לאומית לאופייה הדתי של ישראל

 • מדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית
 • יש לפעול לשימור ולחיזוק האופי היהודי במרחב הציבורי (שבת, כשרות, נישואין).
 • רבים רואים במדינה "התחלתא דגאולתא" – התחלת הגאולה, ויש להזדהות עמה ועם מוסדותיה ולפעול לקידומה.

או במלים אחרות:

החברה הדתית-לאומית נעה ברצף שבין החברה החרדית לחברה המסורתית. רוב החברה הדתית-לאומית (דת"לית) מאמינה בשילוב בין מדינת ישראל כמדינה יהודית לבין מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. החברה הדת"לית מאמינה שצריך לשמר את "המרחב הציבורי" כמרחב יהודי ולחזק את האופי היהודי במדינה – כמו שבת, כשרות, מעמד הרבנות ועוד. ההתייחסות של הדת"לים לגבי המדינה היא התייחסות אוהדת והם רואים בה "התחלת הגאולה".

העמדה המסורתית לאופייה הדתי של ישראל

 • מדינת ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית תוך שימור האופי היהודי במרחב הציבורי.
 • המדינה צריכה לבטא הזדהות כללית עם ערכי הדת אך לא בהכרח מתוך התחייבות להלכה.

עמדה חילונית לאופייה הדתי של ישראל – היהדות כתרבות

 • מדינת ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית תוך ביטוי המורשת התרבותית-היהודית במרחב הציבורי.
 • האופי של ביטוי המורשת נתון לפרשנויות שונות ואיננו מחויב לדגם מסוים או להלכה.

או במלים אחרות:

העמדה החילונית שרואה את היהדות כתרבות מאמינה שישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית מבחינת ביטויי המורשת במרחב הציבורי, ולא מבחינה דתית במרחב הציבורי. עפ"י עמדה זו לא צריכה להיות מחויבות לפרשנות מסוימת של היהדות אלא הפרשנות יכולה להיות רב-גונית.

עמדה חילונית לאופייה הדתי של ישראל – הפרדת דת ומדינה

 • מדינת ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית תוך מימוש מרבי של חופש הבחירה וללא סימנים דתיים.
 • חוקי המדינה ומוסדותיה צריכים להתנתק מדת/מסורת ולהישען על עקרונות דמוקרטיים.

או במלים אחרות:

העמדה החילונית שמאמינה בהפרדת דת ומדינה מאמינה גם היא שמדינת ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית, אבל ללא סימנים דתיים ותוך מתן בחירה חופשית מרבית. לפי עמדה זו חוקי המדינה, המוסגות והסמלים צריכים להתנתק מהדת והמסורת וצריכים להישען על עקרונות הדמוקרטיה.

הרצף הלאומי

גישת מדינת לאום יהודית של כל אזרחיה לאופייה הלאומי של ישראל

 • זו הגישה השלטת בישראל ולפיה מדינת ישראל היא מדינת לאום של כל העם היהודי המזוהה עם היהודים בארץ ובתפוצות.
 • המדינה מחויבת לשוויון זכויות לאזרחיה הלא יהודים.

גישת מדינת לאום יהודית-אתנית לאופייה הלאומי של ישראל

 • עמדת קצה התומכת במחויבות לשמירה ולחיזוק אופייה היהודי של המדינה גם במחיר פגיעה בשוויון הזכויות של לא יהודים
 • מימוש גישה זו במלואה נוגד את החוק הקיים בישראל.

גישת מדינת לאום פוליטית – כלל אזרחיה/לאומיה לאופייה הלאומי של ישראל

 • גישת קצה התומכת בביסוס זהות לאומית משותפת לכלל האזרחים תוך ביטול הזהות היהודית של המדינה או תוך השוואתה הגמורה לזהויות האתניות האחרות.
 • מימוש גישה זו במלואה נוגד את החוק הקיים בישראל.
שאלות בנושא
מציאות ישראלית

מציאות ישראלית

במהלך דיון בנושא המציאות הישראלית במדינת ישראל נאמו שני נואמים. הנואם הראשון אמר: אחרי אלפי שנים שהיינו בגולה, שנים בהן
אוכלוסייה בישראל

אוכלוסייה בישראל

רבע מהאוכלוסייה בישראל היא אינה יהודית. גם בקרב אלו המוגדרים יהודים, יש רבים שאינם יהודים. המציאות היא שרוב רובה של
חוק חדש

חוק חדש

בעקבות חוק חדש שנחקק בכנסת, צפויים מהגרים בלתי חוקיים רבים שהגיעו לישראל במהלך שנים ארוכות מאפריקה להיות מגורשים חזרה לארצות
חוקים דתיים

חוקים דתיים

ראש אחת הסיעות בכנסת התראיין באחד מערוצי הטלוויזיה והציג את האידאולוגיה שלו באשר לחוקים דתיים במדינת ישראל. לדבריו, חוקים כמו
פארק הפלאים

פארק הפלאים

סמוך לדימונה הוחלט להקים את "פארק הפלאים" שהוא פארק שעשועים גדול ממדים בדומה לדיסינלנד שבארה"ב. אחד מיוזמי הקמת הפארק התראיין
הצג את העמדה הדתית-חרדית לאופייה הדתי של מדינת ישראל.
משחק כדורגל

משחק כדורגל

משחק כדורגל חשוב בין קבוצה ישראלית לקבוצה מחו"ל נקבע לליל ראש השנה. חבר כנסת פנה להתאחדות הכדורגל בבקשה שתפעל לדחיית
הצג מאפיין של החברה המסורתית בישראל. הסבר כיצד גישת "מדינת לאום יהודית של כל אזרחיה" לאופי הלאומי של ישראל מביאה לידי ביטוי מאפיין זה.
הצג שני מאפיינים של החברה הרפורמית ו/או הקונסרבטיבית בישראל. הסבר כיצד העמדה החילונית – הפרדת דת ומדינה לצביון הדתי של מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני מאפיינים של החברה החילונית בישראל. הסבר כיצד העמדה החילונית – היהדות כתרבות לצביון מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני מאפיינים של החברה הרפורמית בישראל. הסבר כיצד העמדה המסורתית לצביון הדתי של מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני מאפיינים של החברה הדתית-לאומית בישראל. הסבר כיצד העמדה הדתית-לאומית לצביון מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני מאפיינים של החברה החרדית בישראל. הסבר כיצד העמדה הדתית-חרדית לצביון מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן