easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

שאלות בנושא
הצג את המושג "המגזר השלישי". הסבר כיצד מגזר זה מחזק את התרבות הפוליטית הדמוקרטית במדינה
הצג מהי מעורבות אזרחית. הסבר כיצד המנגנון הבלתי-פורמלי לפיקוח על השלטון בא לידי ביטוי במעורבות האזרחית.
הצג מהו מוסד מבקר המדינה. הסבר כיצד עיקרון הגבלת השלטון בא לידי ביטוי בעבודתו של מוסד זה.
הצג מהי החברה האזרחית. הסבר כיצד עקרון הפלורליזם בא לידי ביטוי בקיומה של חברה זו.
הצג מהי ועדת חקירה פרלמנטרית. הסבר כיצד עקרון הכרעת הרוב בא לידי ביטוי בפעילות הוועדה.
הצג מהי ועדת חקירה פרלמנטרית. הסבר כיצד שיטת הבחירות היחסית באה לידי ביטוי בוועדה זו.
הצג מהו המגזר השני. הסבר כיצד חופש ההתארגנות בא לידי ביטוי בפעילות המגזר השני.
הצג מהו המגזר השלישי. הסבר כיצד זכויות האזרח באות לידי ביטוי בפעילות המגזר השלישי.

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן