הזכות לחופש המצפון

גניזת סידור

תיירת מארה"ב העבירה לכריכה בבית דפוס בבני ברק סידור שהביאה איתה מחו"ל. הסידור היה סידור בנוסח רפורמי. כאשר ביקשה לאסוף

מתמודדים בבחירות

בתל-אביב התמודדו שני מתמודדים עיקריים לראשות העיר. אחד המתמודדים ריכז את כוחותיו בנושא של אופי שמירת השבת בעיר. לטענתו, כל