הפרדת רשויות

חוק ההשעיה

לאחרונה החלה הכנסת בחקיקת חוק השנוי במחלוקת, אשר מכונה "חוק ההשעיה". הצעת החוק קוראת לתקן את סעיף 7א' לחוק יסוד:

חקיקה בישראל

יוזמת החקיקה בישראל נתונה לא רק לחברי הכנסת, אלא גם לממשלה, בהיותה קובעת תקנות. חשוב שהכנסת לא תעסוק רק בחקיקה,