הכרעת הרוב

ישיבת ממשלה

בישיבת הממשלה נערך דיון בעניין תכנית לפיתוח כבישים, מהנגב והגליל אל מרכז הארץ. כמה מהשרים. שהשתתפו בדיון. התנגדו לתכנית בטענה

חברות באיחוד האירופאי

בבריטניה התנהל מספר חודשים, דיון בנושא חברותה של הממלכה הבריטית באיחוד האירופי. בעקבות כך, החליטה הממשלה לקיים משאל עם ולאפשר