חוברת מתוקשבת זכור ימות עולם

לאשתי רינת שתמיד לצידי, תומכת, עוזרת, מעירה ומאירה את הדרך

לאבי היקר אשר לימד אותי אהבת היסטוריה מהי

לזכרה של אמי ז"ל, שהעריצה את היותי מורה. כל מה שאני – הוא בזכותה.

מבוא והקדמה
מבנה בחינת הבגרות
כיצד עונים על שאלה בהיסטוריה


עידן התמורות

הנאורות
הסוציאליזם
האמנציפציה: שוויון הזכויות
תנועת ההשכלה ומנדלסון
תנועות ביהדות


עידן הלאומיות

הלאומיות
היישוב הישן בארץ ישראל
הציונות והתנועה הציונית
היישוב החדש בארץ ישראל
מלחמת העולם הראשונה


עידן ההתיישבות

הצהרת בלפור
הזהות הלאומית של ערביי ארץ ישראל
החלוץ הדתי והפועל המזרחי
מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט
התערערות מצב היהודים בארצות האסלאם


עידן החושך

משטרים טוטליטריים
גרמניה הנאצית בשנים 1933-1939
מלחמת העולם השנייה
השואה


עידן התקומה

שיתוף פעולה עם הבריטים בתקופת מלחמת העולם השנייה
מאבק בבריטים בתקופת מלחמת העולם השנייה
מאבק בבריטים לאחר מלחמת העולם השנייה
מסירת המנדט לאו"ם


עידן הגאולה

הקמת מדינת ישראל
הקמת צה"ל ואירועי אלטלנה
עלייה, קליטה והתיישבות
תודעת השואה בישראל
הפער העדתי
הסכסוך היהודי-ערבי