easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

שאלות אחרונות
מציאות ישראלית

מציאות ישראלית

במהלך דיון בנושא המציאות הישראלית במדינת ישראל נאמו שני נואמים. הנואם הראשון אמר: אחרי אלפי שנים שהיינו בגולה, שנים בהן
אוכלוסייה בישראל

אוכלוסייה בישראל

רבע מהאוכלוסייה בישראל היא אינה יהודית. גם בקרב אלו המוגדרים יהודים, יש רבים שאינם יהודים. המציאות היא שרוב רובה של
חוק חדש

חוק חדש

בעקבות חוק חדש שנחקק בכנסת, צפויים מהגרים בלתי חוקיים רבים שהגיעו לישראל במהלך שנים ארוכות מאפריקה להיות מגורשים חזרה לארצות
חוקים דתיים

חוקים דתיים

ראש אחת הסיעות בכנסת התראיין באחד מערוצי הטלוויזיה והציג את האידאולוגיה שלו באשר לחוקים דתיים במדינת ישראל. לדבריו, חוקים כמו
פארק הפלאים

פארק הפלאים

סמוך לדימונה הוחלט להקים את "פארק הפלאים" שהוא פארק שעשועים גדול ממדים בדומה לדיסינלנד שבארה"ב. אחד מיוזמי הקמת הפארק התראיין
הצג את העמדה הדתית-חרדית לאופייה הדתי של מדינת ישראל.
משחק כדורגל

משחק כדורגל

משחק כדורגל חשוב בין קבוצה ישראלית לקבוצה מחו"ל נקבע לליל ראש השנה. חבר כנסת פנה להתאחדות הכדורגל בבקשה שתפעל לדחיית
הצג מאפיין של החברה המסורתית בישראל. הסבר כיצד גישת "מדינת לאום יהודית של כל אזרחיה" לאופי הלאומי של ישראל מביאה לידי ביטוי מאפיין זה.
הצג שני מאפיינים של החברה הרפורמית ו/או הקונסרבטיבית בישראל. הסבר כיצד העמדה החילונית – הפרדת דת ומדינה לצביון הדתי של מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני מאפיינים של החברה החילונית בישראל. הסבר כיצד העמדה החילונית – היהדות כתרבות לצביון מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני מאפיינים של החברה הרפורמית בישראל. הסבר כיצד העמדה המסורתית לצביון הדתי של מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני מאפיינים של החברה הדתית-לאומית בישראל. הסבר כיצד העמדה הדתית-לאומית לצביון מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני מאפיינים של החברה החרדית בישראל. הסבר כיצד העמדה הדתית-חרדית לצביון מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן