easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

הקצאה

הקצאה

ממשלת ישראל החליטה להקצות לרשויות הערביות בישראל מאות מיליוני שקלים במסגרת תכנית כלכלית חדשה. התקציבים יופנו לתכנון מוניציפאלי של אזורי
הצג שני ביטויים בהכרזת העצמאות להיותה של מדינת ישראל דמוקרטית.
ממשלת ישראל

ממשלת ישראל

ממשלת ישראל החליטה לפעול כדי למנוע את ההתייבשות של ים המלח, שהוא אתר טבע ותיירות ייחודי בעולם. אחת התכניות שיזמה
הצג את ההצדקה הטבעית – אוניברסלית ואת ההצדקה ההיסטורית להקמת מדינת ישראל כמדינת לאום, על פי הכרזת העצמאות.
הצג את מעמד המיעוטים במדינת ישראל, על-פי הכרזת העצמאות.
הצג שתי דוגמות מהכרזת העצמאות, המבטאות את הקשר בין מדינת ישראל ליהודי התפוצות.
הסבר כיצד המחויבות של מדינת ישראל למימוש זכויות אדם באה לידי ביטוי בתוכן של הכרזת העצמאות.
הבא שתי דוגמות מהכרזת העצמאות, המבטאות מחויבות לאופי היהודי של מדינת ישראל.
הבא שתי הצדקות להקמת מדינת ישראל, עפ"י מגילת העצמאות. הצדקה אחת בינלאומית והצדקה אחת היסטורית.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן