הבלגה ותגובה

#269

ציין את שתי הדעות המנוגדות שהיו ביישוב היהודי בנוגע לדרך התגובה על מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1936-1939), והצג את הנימוק של כל

#257

בשנים 1936-1939 התנהל ויכוח בין "ההגנה" לבין האצ"ל בנושא הבלגה או תגובה. הסבר את העמדה של "ההגנה" ואת העמדה של

#166

ציין שתי פעולות של ערביי ארץ־ישראל נגד היישוב היהודי בפרעות תרצ"ו-תרצ"ט (1936-1939). בחר באחד מארגוני המחתרת – ההגנה או האצ"ל.

#89

בשנים 1936 – 1939 התחוללו בארץ-ישראל פרעות תרצ"ו – תרצ"ט, המכונות גם המרד הערבי הגדול. ציין שתי פעולות שנקטו ערביי

#49

בשנים 1936 – 1939, במהלך המרד הערבי הגדול, התרחשו בארץ-ישראל מאורעות דמים. הצג שינוי אחד שחל בכוח המגן של היישוב