הכרזת העצמאות – שאלות בהיסטוריה

#315

הצג טיעון אחד בעד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל במועד (בזמן) שנקבע, וטיעון אחד נגד ההכרזה במועד זה. בגרות עולים

#147

הצג טיעון אחד בעד ההכרזה על הקמת המדינה בחודש אייר תש"ח (מאי 1948) והצג טיעון אחד נגד ההכרזה במועד זה

#72

ב-12 במאי 1948, התנהל ביוזמתו של דוד בן גוריון דיון סוער במנהלת העם בשאלה אם להכריז על מדינה יהודית עצמאית

#70

למחרת טקס הכרזת העצמאות (ה באייר, תש"ח) נאם מנחם בגין, מפקד האצ"ל, בשידור רדיו של תחנת האצ"ל "קול ציון הלוחמת".

#30

עוד לפני עצרת האומות המאוחדות מה- 29/11/47 ופרוץ מלחמת העצמאות, העריך דוד בן-גוריון כי היישוב היהודי ייאלץ להתמודד צבאית הן