הסכמי השלום עם מצרים וירדן

#264

בחר באחד מהסכמי השלום שלמדת עליהם: הסכם השלום עם מצרים (1979) או הסכם השלום עם ירדן (1994). ציין את שם

#109

הסכם השלום עם מצרים א. בנספח לשאלה זו מוצגים שני מקורות חזותיים שהתפרסמו בעיתון מעריב בשבוע של החתימה על הסכם

#54

הסכמי שביתת הנשק עם מדינות ערב (1949), הסכם השלום עם מצרים (1979) והסכם השלום עם ירדן (1994) הם אבני דרך