העלייה מבריה"מ בשנות 70/90

#263

בחר באחת מן העליות שלמדת עליהן : העלייה מברית המועצות בשנות השבעים או העלייה מאתיופיה בשנות השמונים. – אם בחרת

#173

בשנות השבעים, השמונים והתשעים של המאה ה־20 עלו לישראל יהודים מברית המועצות ויהודים מאתיופיה. הצג סיבה אחת לעליית יהודי ברית

#107

העלייה מברית המועצות בסוף המאה ה-20 א. בנספח לשאלה זו מוצגות שתי כרזות המתייחסות לעלייה מברית המועצות בשנות השבעים והשמונים

#95

בשנות השבעים, השמונים והתשעים של המאה ה-20 עלו לישראל יהודים מברית המועצות ויהודים מאתיופיה. הצג סיבה אחת לעליית יהודי ברית