הצביון הדתי ביישוב היהודי

#282

הסבר את היחס של הרב קוק אל החלוצים מהעלייה השנייה. הסבר כיצד יחס זה בא לידי ביטוי במסע הרבנים. בגרות

#279

מה היה "פולמוס השמיטה" (הוויכוח על השמיטה) בתרמ"ט (1889)? הצג דעה אחת לכל צד בוויכוח זה (סך הכול — שתי

#256

הצג את הרקע ל"מסע הרבנים" במושבות (1913). הצג את שיתוף הפעולה בין קבוצות שונות שבא לידי ביטוי באירוע זה. בגרות

#252

א. הצג שתי קבוצות שונות שעלו במסגרת העלייה הראשונה, והסבר את המניע הרעיוני של כל אחת מן הקבוצות. ב. הצג

#232

בחר באחד מן האירועים שלמדת: פולמוס השמיטה (תרמ"ט, 1889) או מסע הרבנים (תרע"ד, 1914). ציין את הנושא שבחרת. אם בחרת

#142

הסבר את העמדה של הרב קוק כלפי החלוצים בני היישוב החדש. הצג את שתי המטרות של מסע הרבנים (1913 )

#84

הצג שני קשיים שאנשי היישוב החדש נאלצו להתמודד עימם בתקופת העלייה הראשונה. אילו היית איכר באחת המושבות של בני העלייה

#57

לקראת שנת השמיטה בתרמ"ט התעורר ויכוח ביישוב היהודי בארץ ישראל בשאלה אם לעבד את האדמה במושבות ("פולמוס השמיטה"). הסבר טיעון

#47

בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 היו לקבוצות בארץ דעות מגוונות בנוגע לצביון הדתי של היישוב היהודי בארץ-ישראל. בחר באחד