ועדת פיל

#338

בשנת 1937 היה ביישוב היהודי ויכוח על הצעת החלוקה. הצג טיעון אחד בעד הצעת החלוקה,וטיעון אחד נגד הצעה זו. בגרות

#310

בנספח לשאלה מוצגת קריקטורה שפורסמה בעיתונות ביישוב היהודי לאחר פרסום המסקנות של ועדת פיל (1937). עיין בקריקטורה, וענה על שני

#233

הצג את הצעת החלוקה של ועדת פיל (1937). הסבר כיצד הצעה זו מבטאת נסיגה של בריטניה מן ההתחייבויות שלה כלפי

#219

הצג את הצעת החלוקה של ועדת פיל (1937). הצג נימוק אחד של התומכים בהצעת החלוקה ונימוק אחד של המתנגדים להצעה

#197

על רקע פרוץ המרד הערבי הגדול הציעו הבריטים בוועדת פיל בשנת 1937 את תוכנית החלוקה. תוכנית זו עוררה מחלוקת ביישוב

#117

הסבר סיבה אחת להתנגדות שהייתה ביישוב היהודי להצעת החלוקה של ועדת פיל (1937). הסבר מדוע למרות התנגדות זו תמכו ראשי

#77

הצעת החלוקה של ועדת פיל (1937) העידה על שינוי במדיניות של בריטניה כלפי התנועה הציונית לעומת המדיניות שבאה לידי ביטוי

#70

למחרת טקס הכרזת העצמאות (ה באייר, תש"ח) נאם מנחם בגין, מפקד האצ"ל, בשידור רדיו של תחנת האצ"ל "קול ציון הלוחמת".