זכויות אזרח

חבר כנסת

חבר כנסת הגיש עתירה לבג"ץ, ודרש מבית המשפט למנוע מחברת כנסת ממפלגה מסוימת להתמודד בבחירות לכנסת, בטענה כי היא תמכה