חומה ומגדל

#360

הצג את המטרה המדינית של הקמת יישובי חומה ומגדל (1936-1939).הסבר את התרומה של יישובים אלה לביטחון. שאלון 29109, חורף תשע"ז

#337

הצג את המטרה המדינית של הקמת יישובי חומה ומגדל (1936-1939).הסבר את התרומה הביטחונית של יישובים אלה. בגרות עולים 29109, קיץ

#294

היישוב היהודי הגיב על מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1936-1939) בכמה תחומים.הצג את התגובה של היישוב בתחום ההתיישבות, והצג דוגמה אחת לתגובה בתחום

#243

בשנים 1936-1939 עוצבה ההתיישבות היהודית ("חומה ומגדל") בהתאם למטרה מדינית ולמטרה ביטחונית. הצג את שתי המטרות האלה, והסבר מה היו

#38

בשנים 1936 – 1939 הוקמה התיישבות "חומה ומגדל" בהתאם למטרה מדינית ולמטרה ביטחונית. הצג את שתי המטרות האלה, והסבר מה