כתב המנדט

#233

הצג את הצעת החלוקה של ועדת פיל (1937). הסבר כיצד הצעה זו מבטאת נסיגה של בריטניה מן ההתחייבויות שלה כלפי