מבשרי הציונות

#311

בנספח לשאלה מובאים תצלומים של הרב צבי הירש קלישר ושל משה הס.א. על פי מה שלמדת, הצג רעיון אחד משותף

#187

מבשרי הציונות היו הראשונים שכתבו על רעיון הלאומיות היהודית המתחדשת, אולם הם לא הצליחו לקדם רעיון זה באופן מעשי. בחר

#35

מבשרי הציונות העלו בכתביהם רעיונות בנושא הגאולה, והציעו הצעות מעשיות בנוגע ליישוב ארץ-ישראל. הסבר כיצד בא לידי ביטוי רעיון הגאולה