מלחמת ששת הימים

#372

הסבר כיצד השפיעה היריבות הבין־גושית במלחמה הקרה על פרוץ מלחמת ששת הימים.הצג גורם נוסף לפרוץ המלחמה.הסבר מדוע תוצאות מלחמת ששת

#334

במשך כעשר שנים, מתום מבצע קדש, הקפידה מצרים לשמור על השקט לאורך הגבול עם ישראל ונמנעה מכל פעולה מתגרה בה.

#302

ציין שתי תנועות פוליטיות מנוגדות זו לזו שהוקמו בישראל בעקבות מלחמת ששת הימים.הסבר כיצד נתפסו תוצאות המלחמה בעיני כל אחת

#262

בחר באחת ממלחמות ישראל שלמדת עליהן: מלחמת ששת הימים או מלחמת יום הכיפורים. ציין את שם המלחמה שבה בחרת, ואת

#207

הצג את הסיבה להקמת ישובים חדשים לאורך הגבולות של מדינת ישראל בשנים הראשונות לאחר הקמתה. הסבר כיצד 'תכנית אלון' שהציע

#153

הסבר את הוויכוח שהתעורר לאחר מלחמת ששת הימים בנוגע לגבולות של מדינת ישראל: "הקו הירוק" או "הקו הסגול". בסס את

#120

בחר באחת ממלחמות ישראל שלמדת עליהן: מלחמת ששת הימים או מלחמת יום הכיפורים, וציין את שם המלחמה שבחרת. הצג שניים

#99

עיין בנספח לשאלה, ובו מוצג איור שפורסם בעיתונות הישראלית לפני מלחמת ששת הימים וענה על שני סעיפי השאלה א-ב. א.

#51

בחר באחת ממלחמות ישראל שלמדת עליהן: מלחמת ששת הימים או מלחמת יום הכיפורים. ציין את שם המלחמה שבחרת, ואת שמות

#8

הצג שני מוקדי מתיחות שהיו בין ישראל לבין מדינות עֲרָב, בתקופה שקדמה למלחמה ששת הימים. הצג שתי השפעות של ניצחון