משפט אייכמן

#237

לפניך רשימת סוגיות הקשורות לזיכרון השואה או למתח העדתי בחברה הישראלית: הסכם השילומים עם גרמניה; משפט אייכמן; אירועי ואדי סאליב;

#214

אירועים מן העשורים הראשונים למדינה, כמו החתימה על הסכם השילומים, משפט אייכמן, אירועי ואדי סאליב ומחאת הפנתרים השחורים, השפיעו על

#64

תודעת השואה של החברה בישראל והיחס שלה כלפי הניצולים השתנו במהלך העשורים הראשונים של המדינה (למשל בעקבות הוויכוח על השילומים