ספר לבן שלישי

#354

הצג סעיף אחד מן הספר הלבן השלישי, שפגע בקידום הרעיון הציוני.הסבר כיצד סעיף זה מבטא נסיגה (הליכה לאחור) מהצהרת בלפור.