שת"פ עם הבריטים במלה"ע ה-2

#361

ביישוב היהודי בארץ־ישראל התלבטו אם להתגייס לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה.הצג נימוק אחד בעד הגיוס, והסבר מדוע היה ביישוב חשש

#339

במלחמת העולם השנייה הייתה ביישוב היהודי מחלוקת (ויכוח) בנוגע לשיתוף הפעולה עם הבריטים.הסבר דעה אחת בעד שיתוף הפעולה עם הבריטים

#309

הסבר מדוע הייתה ליישוב היהודי דילמה (התלבטות) בנוגע ליחסו לבריטים בתחילת מלחמת העולם השנייה.הצג פעולה אחת של שיתוף פעולה בין

#270

עמדת היישוב היהודי כלפי הבריטים בתחילת מלחמת העולם השנייה הייתה "שיתוף ומאבק". הסבר עמדה זו, וציין דוגמה אחת לשיתוף בין

#258

בנספח לשאלה מוצגת כרזה מתקופת מלחמת העולם השנייה הקוראת להתגייס לצבא הבריטי. התבונן בכרזה וענה על שני הסעיפים שלפניך. א.

#116

בתחילת מלחמת העולם השנייה (1939) הייתה ליישוב היהודי בארץ־ישראל דילמה (התלבטות) אם להמשיך להיאבק בשלטון הבריטי או לשתף עימו פעולה

#104

בנספח לשאלה מוצגת כרזת גיוס לצבא הבריטי מתקופת העולם השנייה. התבונן בכרזה וענה על שני הסעיפים א-ב. א. על פי

#78

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה (1939) התלבט היישוב היהודי בדילמה, כיצד יש לנהוג כלפי השלטון הבריטי בארץ. הסבר את שתי

#60

בתחילת מלחמת העולם השנייה (1939) הייתה דילמה ביישוב היהודי בארץ-ישראל בנוגע לשיתוף פעולה עם השלטון הבריטי בארץ-ישראל. הצג את העמדה

#27

הסבר מדוע עמד היישוב היהודי בפני דילמה ביחסו לבריטים בראשות מלחמת העולם השנייה. הצג פעולה אחת של שיתוף פעולה בין