easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

הגדרה

  • הפרדת רשויות היא אמצעי דמוקרטי, באמצעותו הכוח השלטוני מפוצל לשלוש רשויות: מחוקקת, מבצעת ושופטת, במטרה להגביל את השלטון (למנוע את ריכוז הכוח וכו')
  • לכל רשות סמכויות ייחודיות בתחום שלה, אך הן אינן מוחלטות, כי מתקיים בין הרשויות איזון ובלמים, ריסון ופיקוח.
שאלות בנושא הפרדת רשויות (בלבד)
חוק ההשעיה

חוק ההשעיה

לאחרונה החלה הכנסת בחקיקת חוק השנוי במחלוקת, אשר מכונה "חוק ההשעיה". הצעת החוק קוראת לתקן את סעיף 7א' לחוק יסוד:
חקיקה בישראל

חקיקה בישראל

יוזמת החקיקה בישראל נתונה לא רק לחברי הכנסת, אלא גם לממשלה, בהיותה קובעת תקנות. חשוב שהכנסת לא תעסוק רק בחקיקה,

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן