easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

הגדרה

  • השלטון מחזיק באמצעים כלכליים, אנושיים, מקורות מידע ומנגנוני אכיפה, המעניקים לו עצמה רבה.
  • קיימת סכנה בניצול לרעה של כוחו של השלטון ובפגיעה בזכויות האדם והאזרח או בזכויות הקבוצה.
  • הפרדת הרשויות ואמצעים מוסדיים (פורמליים) ולא מוסדיים (בלתי פורמליים) נועדו למניעת עריצות השלטון.
שאלות בנושא הגבלת השלטון (בלבד)
הצג את עיקרון הגבלת השלטון. הסבר כיצד בעלות פרטית על אמצעי התקשורת עשויה לחזק או להחליש עיקרון זה.
ממשלת ישראל

ממשלת ישראל

ממשלת ישראל החליטה לפעול כדי למנוע את ההתייבשות של ים המלח, שהוא אתר טבע ותיירות ייחודי בעולם. אחת התכניות שיזמה
הצג מהו מוסד מבקר המדינה. הסבר כיצד עיקרון הגבלת השלטון בא לידי ביטוי בעבודתו של מוסד זה.
הצג את עקרון הגבלת השלטון. הסבר כיצד עיקרון זה ממומש באמצעות חופש הביטוי.
מדוע חשוב להגביל את השלטון במדינה דמוקרטית? ציין שני אמצעים להגבלת השלטון והסבר כיצד כל אחד מהם יכול להגביל את השלטון.
תכנית טלוויזיה

תכנית טלוויזיה

בתכנית טלוויזיה נערך דיון, שבו מספר נציגים דנו בנושא הרשתות החברתיות. אחד המשתתפים אמר בדיון, כי הרשתות החברתיות הן עניין

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן