אקסטרנים 30%

#322

בעקבות "העלייה הגדולה" יזמה המדינה פתרונות דיור והתיישבות למען העולים.הצג שניים מפתרונות הדיור שיזמה המדינה.בנוגע לכל פתרון, הצג קושי אחד

#321

בעשור הראשון להקמת המדינה הונהגה מדיניות של "כור היתוך" — יצירת תרבות ישראלית אחידה.הצג את הרקע למדיניות זו. הצג דוגמה

#320

הצג את המסר של הכרזה באמצעות שני רכיבים מתוכה.על פי מה שלמדת, הסבר מדוע ליוצר הכרזה היה צורך לשכנע את

#319

הצג שניים מעקרונות הנאציזם.הצג שני צעדים שבאמצעותם ביסס היטלר את שלטונו בגרמניה בשנות ה־ 30 של המאה ה־ 20. מבחן

#318

הצג שני מאפיינים של משטרים טוטליטריים. הסבר כיצד מאפיינים אלה באו לידי ביטוי במשטרהטוטליטרי שלמדת עליו — פשיזם או קומוניזם.

#317

בנספח לשאלה מוצגת כרזה מתקופת מלחמת העולם הראשונה. עיין בה, וענה על השאלה.הצג שני רכיבים מן הכרזה, והסבר על פי

#207

הצג את הסיבה להקמת ישובים חדשים לאורך הגבולות של מדינת ישראל בשנים הראשונות לאחר הקמתה. הסבר כיצד 'תכנית אלון' שהציע

#206

הסבר את הוויכוח שהתעורר לאחר מלחמת השחרור בנוגע לגבולות של מדינת ישראל – 'הקו הירוק' ו'הקו הסגול'. בסס את תשובתך

#205

הצג שתיים מן התוצאות של מלחמת העולם הראשונה בנושא שלמדת עליו: הפסימיות החברתית או ראשית הדה-קולוניזציה או עליית הדמוקרטיות החדשות

#204

אחד הגורמים של מלחמת העולם הראשונה היה התפיסה שהצדיקה שימוש בכוח ובאלימות. הסבר מדוע תפיסה זו מנוגדת לתפיסת העולם הליברלית.