הזהות הלאומית של ערביי ארץ ישראל

#367

ארץ־ישראל לא הייתה מרכיב בזהות של רוב ערביי הארץ עד סוף מלחמת העולם הראשונה.הסבר שתי סיבות לכך.הסבר מדוע במהלך המאה

#300

הלאומיות של ערביי ארץ־ישראל החלה להתעורר בשנות ה־ 20 של המאה העשרים.הצג שני גורמים שהביאו להתעוררות של לאומיות זו —

#293

הצג שני גורמים שהביאו להתעוררות של הלאומיות הערבית בשנות ה־ 20 של המאה העשרים. חורף תשע"ו, 29109

#285

בשנות העשרים של המאה ה־20 החלה להתעורר הלאומיות של ערביי ארץ־ישראל. הצג שני גורמים שהביאו להתעוררות של לאומיות זו: גורם

#268

מה גרם להתפתחות הלאומיות של ערביי ארץ־ישראל בשנות ה־20 של המאה העשרים? הצג שני גורמים לכך. בגרות עולים 29109, קיץ

#249

הקטע שלפניך עוסק בתפיסתו הלאומית של המופתי, חאג' אמין אל חוסייני. בתקופת המנדט הבריטי היו בקרב ערביי ארץ־ישראל אנשים שפעלו

#88

הצג את שתי העמדות במחלוקת בין תומכי הציונות המדינית לבין תומכי הציונות המעשית בנוגע לדרך שבה יש לפעול כדי להקים

#76

ציין והצג שני מאפייני זהות של ערביי ארץ-ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית (לפני מלחמת העולם הראשונה). הסבר כיצד קביעת הגבולות החדשים

#48

הצג שני מרכיבי זהות של ערביי ארץ-ישראל לפני מלחמת העולם הראשונה. ציין את השינוי בזהות של ערביי ארץ-ישראל לאחר מלחמת

#5

בתחילת שנות העשרים נקטו שתי קבוצות בציבור הערבי בארץ-ישראל גישות שונות כלפי הבריטים והציונות. הצג את שתי הקבוצות, והסבר את