הזרם הדתי בתנועה הציונית

#351

הסבר את הרקע להקמת תנועת "המזרחי". הצג רעיון אחד של התנועה מתוך "הקול הקורא". עולים, 29108, קיץ תשע"ו

#308

בתנועה הציונית היו זרמים שונים, והם ייצגו דעות שונות.הצג את הרעיון המרכזי של "המזרחי" ושל זרם נוסף בתנועה הציונית שלמדת

#280

הצג נימוק אחד שהביא הרב ריינס כדי להסביר את תמיכתו בתנועה הציונית. הסבר מדוע הוא הקים את "המזרחי" כארגון נפרד

#255

הצג מחלוקת בין הציונות המדינית לבין הציונות המעשית. הסבר את הסיבה להקמת תנועת "המזרחי". בגרות 29284, קיץ תשע"ז

#251

א. הצג שתי סיבות לתמיכה של הרב ריינס בתנועה הציונית עם הקמתה, והסבר את המחלוקת שהייתה לו עם תנועה זו.

#130

בציבור הדתי היו שתמכו בתנועה הציונית והיו שהתנגדו לה. ציין שתי קבוצות דתיות שאחת מהן תמכה בתנועה הציונית והאחרת התנגדה

#58

לציונים הדתיים היה חשוב לשתף פעולה עם התנועה הציונית של הרצל. הסבר סיבה אחת לכך. הסבר מדוע למרות שיתוף הפעולה

#46

הסבר מחלוקת שהייתה בין הציונות המדינית לבין הציונות המעשית. הסבר את הסיבה להקמת תנועת המזרחי.

#24

הצג קושי אחד שהיה ליהודים דתיים להצטרף לתנועה הציונית. הסבר מדוע חשבו המקימים של תנועת המזרחי, שבכל זאת חשוב להצטרף