הנאורות

#375

א. בנספח לשאלה זו מוצגת גלויה. הגלויה פורסמה לקראת הקונגרס הציוני השביעי, שהתקיים בשנת 1905, מיד לאחר מותו של הרצל.

#307

הצג שני שינויים שהתרחשו בחברה היהודית באירופה בעקבות האמנציפציה.הסבר את הקשר בין אחד מן השינויים שהצגת ובין אחד ממאפייני הנאורות

#227

הצג אחד מן הרעיונות (עקרונות או מאפיינים) של הנאורות, והסבר כיצד הלאומיות מגשימה רעיון זה. הצג רעיון נוסף של הנאורות,

#216

הצג את ה"ביאור" שכתב משה מנדלסון. ציין מאפיין אחד של הנאורות, והסבר כיצד מאפיין זה בא לידי ביטוי ברעיונות של

#196

לפניך רשימת חיבורים שנכתבו בהשפעת רעיונות הנאורות וביטאו חידוש רעיוני בתקופתם: האנציקלופדיה, חוקת ארצות הברית, הצהרת זכויות האדם והאזרח בצרפת,

#139

ציין שניים ממאפייני הנאורות. הסבר כיצד שניים ממאפייני הנאורות השפיעו על השקפת העולם (דעותיו) של משה מנדלסון (סך הכול שני

#114

לפניך רשימה של תהליכים שקרו בחברה היהודית במאה ה־18 ובמאה ה־19: השתלבות בחברה הכללית, התפתחות ההשכלה, התפתחות הנאו־אורתודוקסיה. הצג אחד

#85

1. הצג שני מאפיינים של הלאומיות המודרנית שהתגבשה במאה ה-19. הצג מהי לאומנות. ציין אחד מעקרונות הנאורות העומד בסתירה ללאומנות,

#73

הוגי הנאורות הציגו השקפת עולם שונה מזו שהייתה מקובלת עד המאה ה-18, וקראו לעריכת שינויים מקיפים בחברה. ציין רעיון אחד

#56

בחר באחד מן המשטרים הטוטליטריים האלה: פשיזם או קומוניזם. הצג שני מאפיינים או עקרונות של המשטר שבחרת. הסבר כיצד אחד