הצהרת בלפור והמנדט הבריטי

#376

לפניך טבלה ובה מגוון נתונים הנוגעים לפיתוח של ארץ־ישראל מסוף התקופה העות'מאנית ועד סוף תקופת המנדט הבריטי (1917-1948). א. הסבר

#368

"הצהרת בלפור" (1917) התקבלה בהתרגשות רבה בקרב חברי התנועה הציונית ברחבי העולם. הסבר את הסיבה לכך.כמה ממנהיגי הציונות הציעו לבריטים

#354

הצג סעיף אחד מן הספר הלבן השלישי, שפגע בקידום הרעיון הציוני.הסבר כיצד סעיף זה מבטא נסיגה (הליכה לאחור) מהצהרת בלפור.

#265

בשנת 1922 אישר חבר הלאומים את המנדט הבריטי על ארץ־ישראל. הסבר מהו מנדט, והצג את חשיבותו של המנדט עבור היהודים.

#208

הסבר מדוע בשלב הניסוח של "הצהרת בלפור" הציעו מנהיגים ציונים לבריטים להשתמש במונח "בית לאומי" ולא במילה "מדינה". הסבר מדוע

#164

הצג את ההבדל בין הציונות המדינית ובין הציונות המעשית. הסבר מדוע הייתה הצהרת בלפור הישג חשוב בעיני התנועה הציונית. מבחן

#143

הצג את התוכן של הצהרת בלפור. הסבר את החשיבות של הצהרת בלפור למען התנועה הציונית.

#129

תוכנית בזל היא המצע של התנועה הציונית, ומבטאת את חזונו של בנימין זאב הרצל. בתוכנית כתוב: "הציונות שואפת להקים בית

#88

הצג את שתי העמדות במחלוקת בין תומכי הציונות המדינית לבין תומכי הציונות המעשית בנוגע לדרך שבה יש לפעול כדי להקים

#65

השנה אנחנו מציינים כמה אירועים שהובילו בסופו של דבר להקמת מדינת ישראל: * 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון * 100