לב לדעת

#239

לפניך שני קטעים העוסקים בהנרייטה סאלד, פעילה ציונית מארצות הברית, שהקימה את מפעל ”עליית הנוער". קטע א בסתיו 1933 ,נסעה

#227

הצג אחד מן הרעיונות (עקרונות או מאפיינים) של הנאורות, והסבר כיצד הלאומיות מגשימה רעיון זה. הצג רעיון נוסף של הנאורות,

#214

אירועים מן העשורים הראשונים למדינה, כמו החתימה על הסכם השילומים, משפט אייכמן, אירועי ואדי סאליב ומחאת הפנתרים השחורים, השפיעו על

#197

על רקע פרוץ המרד הערבי הגדול הציעו הבריטים בוועדת פיל בשנת 1937 את תוכנית החלוקה. תוכנית זו עוררה מחלוקת ביישוב

#196

לפניך רשימת חיבורים שנכתבו בהשפעת רעיונות הנאורות וביטאו חידוש רעיוני בתקופתם: האנציקלופדיה, חוקת ארצות הברית, הצהרת זכויות האדם והאזרח בצרפת,

#96

לפניך רשימה של מקומות שהיו לסמל בעקבות האירועים ההיסטוריים שאירעו בהם: באזל, קטוביץ, סטלינגרד, נורמנדי, גוש עציון, הרובע היהודי. בחר

#95

בשנות השבעים, השמונים והתשעים של המאה ה-20 עלו לישראל יהודים מברית המועצות ויהודים מאתיופיה. הצג סיבה אחת לעליית יהודי ברית

#84

הצג שני קשיים שאנשי היישוב החדש נאלצו להתמודד עימם בתקופת העלייה הראשונה. אילו היית איכר באחת המושבות של בני העלייה

#83

במרוצת המאה ה-19 פעלו באירופה שתי תנועות אידיאולוגיות חדשות: סוציאליזם ולאומיות. בשל אידיאולוגיות אלה השתנו פני החברה במדינות רבות שלמדת

#72

ב-12 במאי 1948, התנהל ביוזמתו של דוד בן גוריון דיון סוער במנהלת העם בשאלה אם להכריז על מדינה יהודית עצמאית