מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט

#360

הצג את המטרה המדינית של הקמת יישובי חומה ומגדל (1936-1939).הסבר את התרומה של יישובים אלה לביטחון. שאלון 29109, חורף תשע"ז

#338

בשנת 1937 היה ביישוב היהודי ויכוח על הצעת החלוקה. הצג טיעון אחד בעד הצעת החלוקה,וטיעון אחד נגד הצעה זו. בגרות

#337

הצג את המטרה המדינית של הקמת יישובי חומה ומגדל (1936-1939).הסבר את התרומה הביטחונית של יישובים אלה. בגרות עולים 29109, קיץ

#310

בנספח לשאלה מוצגת קריקטורה שפורסמה בעיתונות ביישוב היהודי לאחר פרסום המסקנות של ועדת פיל (1937). עיין בקריקטורה, וענה על שני

#294

היישוב היהודי הגיב על מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1936-1939) בכמה תחומים.הצג את התגובה של היישוב בתחום ההתיישבות, והצג דוגמה אחת לתגובה בתחום

#269

ציין את שתי הדעות המנוגדות שהיו ביישוב היהודי בנוגע לדרך התגובה על מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1936-1939), והצג את הנימוק של כל

#257

בשנים 1936-1939 התנהל ויכוח בין "ההגנה" לבין האצ"ל בנושא הבלגה או תגובה. הסבר את העמדה של "ההגנה" ואת העמדה של

#243

בשנים 1936-1939 עוצבה ההתיישבות היהודית ("חומה ומגדל") בהתאם למטרה מדינית ולמטרה ביטחונית. הצג את שתי המטרות האלה, והסבר מה היו

#233

הצג את הצעת החלוקה של ועדת פיל (1937). הסבר כיצד הצעה זו מבטאת נסיגה של בריטניה מן ההתחייבויות שלה כלפי