מלחמת העולם הראשונה

#357

לפניך שלושה אירועים מתקופת מלחמת העולם השנייה: איגרת הבזק (1939),מבצע ברברוסה (1941), ועידת ואנזה (1942).בחר באחד מן האירועים, הצג אותו

#323

מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה טוטלית (כוללנית). הצג שתי דוגמאות לכך. מבחן עולים 29272, קיץ תשע"ו

#317

בנספח לשאלה מוצגת כרזה מתקופת מלחמת העולם הראשונה. עיין בה, וענה על השאלה.הצג שני רכיבים מן הכרזה, והסבר על פי

#205

הצג שתיים מן התוצאות של מלחמת העולם הראשונה בנושא שלמדת עליו: הפסימיות החברתית או ראשית הדה-קולוניזציה או עליית הדמוקרטיות החדשות

#204

אחד הגורמים של מלחמת העולם הראשונה היה התפיסה שהצדיקה שימוש בכוח ובאלימות. הסבר מדוע תפיסה זו מנוגדת לתפיסת העולם הליברלית.

#199

הסבר כיצד הוביל משבר המדינות הרב־לאומיות למלחמת העולם הראשונה. ציין והצג דוגמה לפגיעה במיעוט לאומי בעקבות משבר המדינות הרב־לאומיות במהלך

#198

לפני מלחמת העולם הראשונה התפשטה באירופה התפיסה שהצדיקה את השימוש באלימות ובכוח. הצג טענה אחת של אנשים שהצדיקו את השימוש

#188

ערב מלחמת העולם הראשונה כרתו מדינות באירופה בריתות שונות ביניהן, ובעקבות זאת התפצלה יבשת אירופה לשני גושים יריבים. פיצול זה

#181

אחד הגורמים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה הוא מערכת הבריתות שחילקה את מדינות אירופה לשני גושים יריבים. הצג את מערכת הבריתות.

#175

למלחמת העולם הראשונה היו תוצאות רבות, ובהן: פסימיות חברתית, ראשית הדה־קולוניזציה, עליית הדמוקרטיות החדשות ושׁברן. בחר בתוצאה שלמדת, וציין מהי.