מלחמת העולם השנייה

#369

רעיון "מרחב המחיה" ורעיון "תורת הגזע" היו בין הרעיונות המרכזיים באידאולוגיה הנאצית.הצג שני רעיונות אלה.הסבר כיצד אחד מרעיונות אלה בא

#248

ציין שתי נקודות מפנה במהלך המלחמה בשנים 1941-1945, שבעקבותיהן היה שינוי במדיניות של הנאצים כלפי היהודים, והסבר את ההשפעה של

#234

הצג את העיקרון ”מרחב המחיה" באידאולוגיה הנאצית. ציין פעולה אחת של הנאצים במלחמת העולם השנייה שבה עיקרון זה בא לידי

#220

הצג את עקרון "מרחב המחיה" באידאולוגיה הנאצית. הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בפעולה אחת שעשו הנאצים במלחמת העולם

#144

הצג את הסכם ריבנטרופ-מולוטוב (1939), והסבר מדוע הוא הוביל לפתיחת מלחמת העולם השנייה. ציין אירוע אחד שהוביל לסיום מלחמת העולם

#97

בנספח שלפניך מוצגת כרזה שפורסמה בצרפת בשנת 1945 לציון סוף מלחמת העולם השנייה. עיין בנספחה וענה על שני הסעיפים א-ב.

#90

משטרים טוטליטריים במאה ה-20 (פשיזם, קומוניזם, נאציזם) א. עיין בשתי הכרזות שבנספח – כרזה א' מברית המועצות הקומוניסטית, וכרזה ב'

#66

נאציזם. בנספח לשאלה מוצגת כרזה שפרסמו הנאצים בזמן הפלישה של גרמניה לברית המועצות הקומוניסטית (בולשביקית) במלחמת העולם השנייה. א. הצג

#40

ציין שני הישגים צבאיים של גרמניה מפרוץ מלחמת העולם השנייה בספטמבר 1939 ועד קיץ 1941. הסבר גורם אחד לכל אחד