מלחמת העצמאות

#371

במסגרת תוכנית פר"ח צפית בקדימון (טריילר) לסרט "מכתבים מהמלחמה", העוסק בהגנה על גוש עציון.ציין שני קשיים שאיתם התמודדו אנשי קיבוץ

#359

הצג את הסיבה להקמה של צה"ל בזמן מלחמת העצמאות. הצג ויכוח אחד שליווה את הקמתצה"ל. עולים 29284, קיץ תשע"ו

#341

לאחר ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) היה שינוי בכוחות הלוחמים של היהודים ובכוחות הלוחמים של הערבים. הצג את השינוי

#332

בשלב השני של מלחמת העצמאות השתנה הרכבו של הכוח הערבי הלוחם.הצג את השינוי, והסבר סיבה אחת לשינוי. מבחן 29117, קיץ

#316

הסבר את ההשפעה של מלחמת העצמאות ושל הקמת מדינת ישראל על היהודים בארצותהאסלאם. מבחן עולים 29284, קיץ תשע"ו

#306

לפי אחת האמונות המרכזיות שנתקבעו בתודעת הציבור היהודי של מדינת ישראל הייתה מלחמת העצמאות מאבק נואש, אך מוצלח, של יהודים

#286

הסבר מדוע נבחר אזור גוש עציון להתיישבות יהודית? הצג את הקושי שהתעורר במלחמת העצמאות בעקבות ההתיישבות באזור זה. בגרות 29107,

#272

לאחר ה' באייר תש"ח (14.5.48), חל שינוי בכוחות הלוחמים של היהודים ובכוחות הלוחמים של הערבים. הצג את השינוי שחל בכל

#241

המאבק להקמת מדינת ישראל בנספח לשאלה מוצגת קריקטורה שפורסמה בעיתון ”דבר" בתאריך ה' באייר תש"ח 14.5.1948) א. ציין את האירועים

#226

המאבק להקמת מדינת ישראל בנספח לשאלה מוצגת קריקטורה שפורסמה בעיתון "דבר" בתאריך ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948). א. לפי