שאלת בגרות

מדינת היהודים

מדינת היהודים לא הוקמה רק למען "מכנה משותף" אזרחי, הרי כדי לחיות על פי ערכי הדמוקרטיה, יהודים יכולים לבחור לחיות

פעילות חברי הכנסת

אזרחים הקימו ארגון שמטרתו לדווח לציבור על פעילותם של חברי הכנסת. אנשי הארגון אוספים מידע על התנהלותם של חברי הכנסת

ארגוני הנכים

בדיון שנערך באחת מוועדות הכנסת, השתתפו נציגים של ארגוני הנכים בישראל. הם טענו שבבחירות האחרונות לכנסת אפשר היה להגיע למחצית