תנועת ההשכלה ומנדלסון

#253

הצג גורם אחד שהביא להתפתחות תנועת ההשכלה היהודית במערב אירופה. הצג תרומה אחת של משה מנדלסון להתפתחות תנועת ההשכלה היהודית

#230

ההשכלה היהודית בתימן הצג את התפיסה של הרב קאפח, המנהיג הרוחני של הדרדעים, בנוגע ללימוד תורה. הסבר מדוע בתפיסה זו

#229

ההשכלה היהודית במזרח התיכון ובארצות האסלאם הסבר מדוע בתי הספר של כי"ח עוררו לעיתים תגובות מנוגדות (בעד ונגד) בקרב הקהילות

#228

הסבר מדוע רצו המשכילים היהודים לחולל שינויים בחברה היהודית במזרח אירופה. הסבר מדוע גם השלטון הרוסי במאה ה־19 תמך בשינויים

#216

הצג את ה"ביאור" שכתב משה מנדלסון. ציין מאפיין אחד של הנאורות, והסבר כיצד מאפיין זה בא לידי ביטוי ברעיונות של

#139

ציין שניים ממאפייני הנאורות. הסבר כיצד שניים ממאפייני הנאורות השפיעו על השקפת העולם (דעותיו) של משה מנדלסון (סך הכול שני

#114

לפניך רשימה של תהליכים שקרו בחברה היהודית במאה ה־18 ובמאה ה־19: השתלבות בחברה הכללית, התפתחות ההשכלה, התפתחות הנאו־אורתודוקסיה. הצג אחד

#106

היהודים באירופה ובארצות האסלאם על רקע ההשכלה והמודרנה א. בתי הספר היהודיים שהוקמו בסוף המאה ה-19 בארצות האסלאם שילבו מסורת

#86

רעיונות ההשכלה חדרו לקהילות יהודיות באזורים שונים בעולם. בחר באחד מן האזורים האלה: מזרח אירופה או ארצות המזרח התיכון וארצות