easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

שאלות אחרונות
הצג שני מאפיינים ייחודיים לבחירות לשלטון המקומי. הסבר כיצד עיקרון הפלורליזם מתממש בבחירה של מועצת הרשות המקומית.
הצג את שיטת הבחירות במדינת ישראל. הסבר כיצד שיטה זו מחזקת את עיקרון הפלורליזם.
הצג את תפקיד התקשורת כמתווכת בין השלטון לבין האזרחים. הסבר כיצד תפקיד זה תורם לחיזוק עקרון שלטון העם.
הצג מאפיין של הזרם החרדי ומאפיין של הזרם הדתי לאומי בחברה היהודית הדתית . הסבר כיצד הם מממשים את עיקרון הפלורליזם
הצג את המושג "המגזר השלישי". הסבר כיצד מגזר זה מחזק את התרבות הפוליטית הדמוקרטית במדינה
הסבר מהו "מענק איזון". הסבר כיצד חלוקת מענקי איזון נועדה לקדם את עיקרון השוויון
הצג את שיטת הממשל הפרלמנטרית. הסבר כיצד יישום שיטה זו בישראל משפיע על השסע הלאומי
הצג את עיקרון הגבלת השלטון. הסבר כיצד בעלות פרטית על אמצעי התקשורת עשויה לחזק או להחליש עיקרון זה.
הצג שתיים מדרכי ההתמודדות עם השסע הדתי. הסבר כיצד אחת מדרכים אלו מבטאת את עיקרון ההסכמיות
הצג את עקרון ההסכמיות. הסבר כיצד עקרון ההסכמיות בא לידי ביטוי באחת מן הדרכים להתמודדות עם השסע הדתי.
יש לך שאלות בנושא זה? שלח/י לנו!
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן